Tømming og rengjøring av oljeutskillere

Vi har godkjent ADR-sertifisering for arbeid med slikt avfall. Avfallet leveres hos godkjente avfallsstasjoner. Tømming bør skje minst en gang i året, eller oftere ved behov.