blaasing_av_singel1.jpg

Blåsing av singel til et veldig bløtt området. Dette for å spare den ferdig dyrka jorden som var rundt.

Storblåser

Supersugeren er en riktig storblåser, og vi blåser enkelt masser som sand, grus, singel o. l. over lange strekk.

Bl__sing-av-singel-for-KA-Aurstad-ved-Lj__en-2.jpg

Blåsing av 16-22mm singel rundt bropilar. Alternativet var kraning.


Bl__sing-av-singel-til-fjernvarmer__r-i-Ulsteinvik1.jpg

Blåsing av 8-16mm rørsingel for dekking av fjernvarmerør.

85 meter slange utlegg.

Bl__sing-av-singel-bak-st__ttemur-i-Ulsteinvik.jpg

Blåsing av 16-32mm singel bak støttemur. 50 meter med slange.

Bl__sing-av-singel-til-fjernvarmer__r-i-Ulsteinvik.jpg

Fjernvarme rørene dekt med masse og klart for overstøping.

DSC_0081.JPG

Blåsing av 16-32 elvestein til blomsterbed.

Bl__sing-av-singel-til-500-meter-lang-r__rgate-for-Vasto-Anlegg-AS.JPG

Blåsing av 16-32mm singel til 500 meter rørgrøft.

DSC_0070.JPG

16-32mm singel blåst utover uteområdet.

DSC_0071.JPG

Ferdig blåst med singel.

DSC_0088.JPG

Blåsing av rørsingel før legging av bunnlinje inne i hustomt.

singelfylling-til-hus.jpg

Blåsing av 16-32mm singel for klargjøring før støping av gulv.