Trasesøk

Vi kartlegger hvor rørgaten går. En sonde føres inn i traseen, følges med lytteutstyr og peiler nøyaktig hvor og hvor dypt røret ligger. Enkelt og sikkert, og letter gravearbeidet. For å unngå skader, kan vi enkelt suge rent eller blåse masser rundt kabler og rør. Dette gjøres uten grabb eller spade.