Rørspyling

Spyling_av_roer.jpg


Med dyser for alle formål spyler vi alle slags rør. Spylingen fjerner sand, grus, røtter, rust, blå- skjell, rur og andre fremmedelement som sitter fast. Våre roterende dyser har utrolig rengjøringseffekt. Varierende rotasjon og vibrasjon av høytrykket bryter opp, rensker ut og fjerner skitt og groing med optimal effekt.


Video

Spyling av stikkrenne


received_m_mid_1391540602529_ba9cc0ee1f7bdc0a24_3.jpeg

Før spyling.


received_m_mid_1391540602529_ba9cc0ee1f7bdc0a24_1.jpeg

Etter spyling.

Litt om våre spesialdyser:

*Roterende dyser: For rør og kanaler av alle slag, selv med cross hull, alle vil bli renset.

*Bulldog: For fjerning av vanskelige fremmedlegemer i rør som trenger pulsering og mye kraft.

*Ejectordyse: For store rør med høy vannføring. Fjerner enorme mengder med sand og grus effektivt. Bruker vannmengdene i røret og øker trykket opp til fem ganger.

*Wirerope/Kjettingdyser: For fjerning av røtter, herdet fett og mineralske påleiringer. Utrolig effektiv. Godt egnet i rør med mye blåskjell og rur.

*Flyndre: Dette verktøyet er spesielt egnet til fjerning av store mengder sand og grus i kanaler.

*Borredyser: For fjerning av kalkavleiringer, sement, fugemasse, mineralforekomster, røtter og tre. Ekstrem dyse.

*Buldozer: Svært godt egnet for rengjøring av bunnen i kanaler med store vannmengder, sand og slam.