Tømming og rengjøring av fettutskillere

Tømming og rengjøring av fett- utskillere er pålagt gjennom offentlige regelverk, og vi gjør jobben raskt og effektivt. Tømming skal skje minst en gang i året eller oftere.


Fett skaper problemer

Utslipp av fett fra virksomheter skaper problemer.
Når fettholdig avløpsvann kommer ut på avløpsnettet, synker temperaturen og
fettet stivner og forårsaker gjenntettning av ledningen. Stopp på
avløpsnettet kan føre til kjelleroversvømmelser og forurensning av
vassdrag og fjord.

Hvem må installere fettavskiller?

En bedrift som lager eller behandler næringsmidler, må ha installert
fettavskiller. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i
avløpet eller i fettavskilleren. Dette er fordi frityrfett stivner mye hurtigere
enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres
til godkjent mottak.


Hvordan fungerer en fettavskiller?

En fettavskiller fungerer etter prinsippet om at fett er
lettere enn vann. I avskilleren flyter fett opp til overflaten
og fjernes, mens vannet renner videre ut til avløpsnettet.


Kontroll og tømming

For at fettavskilleren skal fungere, må den tømmes og
rengjøres regelmessig. Hvis ikke, vil fettholdig avløpsvann
passere urenset gjennom avskilleren og ut på avløpsnettet.
Vi anbefaler bedrifter å inngå en fast tømmeavtale.


Oppstart av virksomhet

Ved oppstart av virksomhet må søker innhente forhåndsuttalelse
fra Vann- og avløpsetaten før igangsettingstillatelse
kan gis fra Plan- og bygningsetaten. Søker må
sørge for at godkjent fettavskiller blir installert på forskriftsmessig
måte